Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r. Pasażer: Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu Czytaj dalej…