Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa

W związku rosnącą skalą infekcji COVID 19 na terenie woj. śląskiego przypominamy, że w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu ww. choroby. Dotyczy to także NOSZENIA MASECZEK W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH (korytarz, klatka schodowa). Rozwiązanie to podyktowane jest kumulacją osób w jednym miejscu podczas przerw i wynika z przepisów prawa, m. in. § 24 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ustawy Prawo Oświatowe czy przepisów BHP obowiązujących w szkołach.

W związku z tym nieprawdziwe jest twierdzenie, że w szkole taki obowiązek nie może obowiązywać.

Dokument dot. zasad bezpieczeństwa obowiązujący w ZS1 dostępny pod adresem:
http://wp.zsp1.eu/download/zasady-bezpieczenstwa-funkcjonujace-w-zespole-szkol-nr-1-od-1-09-20/