Wytyczne: bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminów zawodowych

Osoby przystępujące w roku szkolnym 2020/21 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (styczeń-luty 2021) mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki organizującej ww. egzamin.

Prosimy o zachowanie odpowiednich zasad dla bezpieczeństwa swojego i innych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM: LINK