Dyplomy dla Absolwentów Technikum

UWAGA! Od dnia 31 maja tegoroczni absolwenci technikum mogą odbierać dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zwodach: technik usług fryzjerskich oraz technik pojazdów samochodowych. Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły.