Odbiór świadectw maturalnych i maturalne egzaminy poprawkowe

Szanowni Absolwenci,

  1. Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca br. od godziny 12:00 w sekretariacie szkoły, lub w kolejnych dniach roboczych. Odbioru świadectw, aneksów do świadectw dokonuje absolwent osobiście.
  2. 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło otrzymane w trakcie egzaminu lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
  3. Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym (24 sierpnia br. – wtorek, godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  1. Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – sierpień 2021

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu

Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7 do pobrania wyżej) dyrektorowi szkoły do  12 lipca 2021 r.

Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?

Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w  szkole, w której absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w  terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – www.oke.jaworzno.pl