Zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Generalnego Inspektora Sanitarnego, 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej wydał zarządzenie określające zasady organizacji pracy i bezpieczeństwa na terenie szkoły, obowiązujące wszystkich pracowników, nauczycieli, uczniów oraz inne osoby przebywające w budynkach szkoły. Prosimy o zapoznanie się z komunikatami oraz dostosowanie się do podstawowych zasad, które pomogą nam wspólnie ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń COVID-19.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki – link do strony

Link do wszystkich komunikatów na stronie szkoły dotyczących  epidemii. (LINK >>>)

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienierekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcjaprzed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystansminimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higienaczęste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczkaw przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenieprzed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki – link do strony

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów”. – źródło MEiN