Egzamin zawodowy – świadectwa i deklaracje do sesji poprawkowej

Przypominamy uczniom i absolwentom, którzy przystępowali do egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2021, że od 8 września w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania do obioru są świadectwa potwierdzające wynik zdanego egzaminu. Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku muszą złożyć w sekretariacie stosowną deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń-luty 2022 do 14 września 2021 r. Uwaga, niezłożenie deklaracji w tym terminie uniemożliwia podejście do egzaminu w sesji zimowej.