Nabór uzupełniający do projektu Erasmus+

Rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu Erasmus+ „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze”. Uczestnicy otrzymują dofinansowanie, w ramach którego projektu opłacono dla uczniów: podróż, noclegi, ubezpieczenie, program kulturalny, opiekę rezydentów, część wyżywienia (śniadania, obiadokolacje), zabezpiecza się tzw. kieszonkowe na drobne wydatki uczestnika. Z uwagi na sytuację epidemiczną uczestnicy są zobowiązani do spełniania warunków wymaganych podczas podróży oraz na terenie kraju docelowego. Budżet projektu nie pokrywa szczepień lub ewentualnych testów na COVID-19.

Kogo szukamy? 11 nowych uczestników projektu – uczniów klas II i III Technikum i szkoły branżowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik usług fryzjerskich.

Grupa wyjedzie na dwutygodniową praktykę zawodową do Lizbony w terminie:
1. 21.11.2021 – 4.12.2021 (termin może ulec zmianie z uwagi na stan epidemii)

W Lizbonie naszą szkoła opiekować się będzie Casa Educacao – instytucja od lat organizująca wyjazdy i praktyki uczniów ze szkół w całej Europie, także w z Polski. Uczniowie realizują program praktyk w portugalskich zakładach pracy tj. salony fryzjerskie i kosmetyczne, salony samochodowe, serwisy samochodowe…

Noclegi w jednym miejscu, w trakcie pobytu na miejscu 2 nauczycieli z naszej szkoły.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji? Pobrać wniosek w sekretariacie szkoły, wypełnić dokument i złożyć go ponownie w sekretariacie szkoły najpóźniej 15 października 2021. Kandydat zakwalifikowany do dalszego etapu pisze test z j. angielskiego oraz przechodzi rozmowę kwalifikacyjną.

Jakie są warunki niezbędne do uczestnictwa w projekcie, jeśli zostanę zakwalifikowany/na? Są to m. in.: nauka w zawodzie wskazanym w rekrutacji, zgoda rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich), aktualny dokument tożsamości pozwalający na podróż  na terenie Unii Europejskiej (dowód osobisty lub paszport musi być ważny co najmniej do końca 2022 r.), uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych przed wyjazdem na praktykę (m. in. zajęcia językowe), podpisanie umowy z organizatorem projektu, aktywny udział w praktykach podczas wyjazdu i stosowanie się do ustalonych zasad, wzięcie udziału w różnych formach oceny projektu, aktywny udział w działaniach promujących efekty projektu w maju i czerwcu 2022.

Co będzie brane pod uwagę w trakcie rekrutacji?

Ocena wniosków uczniów o udział w projekcie zostanie dokonana na podstawie analizy wyznaczonych kryteriów. Stanowią je:

  • oceny z przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych uzyskanych na koniec roku szkolnego 2020/2021 (średnia ocen wskazanych przez wnioskodawcę z 3  przedmiotów zawodowych na zakończenie roku szkolnego 2020/2021);
  • ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/2021;
  • wynik testu z języka angielskiego przeprowadzonego na etapie rekrutacji;
  • ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego, jednak nie niższa niż dobra;
  • rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną;

Informacje na temat uczniów zakwalifikowanych do projektu zostaną opublikowane do końca 10 października 2021 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.