Erasmus+ : rekrutacja uzupełniająca zakończona

Publikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze”, realizowanego przez naszą szkołę w ramach programu ERASMUS+. Do uczniów, którzy pozostali w projekcie dołączyło
11 przedstawicieli klas 2 i 3 Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz technik usług fryzjerskich.