Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 11 listopada to święto narodowe i dzień wolny od pracy i zajęć szkolnych.

12 listopada 2021 r. w naszej szkole oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. UWAGA! Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne poza CKZ (młodociani pracownicy) 12 listopada realizują swoje zajęcia praktyczne bez zmian.