Nauka zdalna – INFORMACJE

Drodzy rodzice i uczniowie,

niniejsza strona zawiera informacje i linki do komunikatów związanych z okresem zdalnego nauczania jakie wprowadzone zostaje w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej na okres wskazany przez MEN i przepisy dot. epidemii.

Przypominamy, że uczestnictwo w tej formie nauki  uczestnictwo w różnych aktywnościach edukacyjnych jest realizacją przez ucznia obowiązku nauki. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu (LINK>>>) i aktywnie komunikować się z nauczycielami i wychowawcami. Stąd tak ważne jest, aby uczniowie i rodzice regularnie logowali się do dziennika elektronicznego. (LINK>>>) Rekomenduje się także korzystanie z najnowszej aplikacji „Dzienniczek VULCAN”.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do dziennika prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem zs1@zs1haller.pl lub telefonicznie 32 248 76 81.

UWAGA! Każdy uczeń pozostający w kwarantannie musi stosować się do zaleceń służb sanitarnych (np. pozostawać w domu, kontaktować się z lekarzem).

Jednocześnie informujemy, że rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 tylko za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na terenie szkoły.

Prosimy śledzić naszą stronę oraz profil w serwisie Facebook. Poniżej przekazujemy najważniejsze linki  przydatne w pracy w nadchodzących tygodniach.

LINKI NAUKA ZDALNA

Ważne adresy w nauczaniu zdalnym

 • Regulamin nauki zdalnej (plik .pdf) Nauczanie zdalne regulamin
 • Poradniki dziennik VULCAN i Google Meet (LINK>>>)
 • Instrukcja dołączania do spotkań wideo Google Meet i Classroom (LINK>>>) oraz (LINK>>>)
 • Link do wszystkich komunikatów na stronie szkoły dotyczących  epidemii. (LINK >>>)
 • Lista przydatnych linków – wysokiej jakości materiały edukacyjne dostępne przez internet. (LINK>>>)

Przetwarzanie danych osobowych a COVID-19

 • Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa:  LINK>>>
 • Klauzula informacyjna COVID-19 (LINK>>>)

Ważne adresy dotyczące epidemii – instytucje państwowe i samorządowe

 • Powiatowa Sanitarna Stacja Epidemiologiczna w Rudzie Ślaskiej (LINK>>>)
 • Komunikaty i zalecenia na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego (LINK>>>)
 • Komunikaty na stronie Urzędu Miasta Ruda Śląska (LINK>>>)
 • Komunikaty na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (LINK>>>)