Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. wraz z  Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 i Zespołem Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (Realizatorzy Projektu) zaprasza do udziału w projekcie „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
DZIAŁANIE 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
PODDZIAŁANIE 11.2.3  Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Projekt skierowany jest do:

 • uczniów i uczennic ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej (drugie klasy branżowych szkół pierwszego stopnia/drugie i trzecie klasy Techników)
 • nauczycieli i nauczycielek ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej

 

W ramach projektu  uczestnicy otrzymają wsparcie:

w przypadku uczniów i uczennic:

 • wyznaczenia indywidualnego planu działania
 • doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem
 • warsztatów z autoprezentacji
 • warsztatów z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje
 • kursów prawo jazdy
 • staży uczniowskich

w przypadku nauczycieli i nauczycielek:

 • studiów podyplomowych
 • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek zawodu, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu:  1 961 490,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 667 266,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 31 lipca 2023r

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

KONTAKT

Piotr Maj tel. 32 248 77 86 wew. 24, e-mail: pmaj@rarinwestor.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (31 pobrań) <p>

Formularz-rekrutacyjny-uczen-1.docx (45 pobrań) <p>

Formularz rekrutacyjny nauczyciel (44 pobrania) <p>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (40 pobrań) <p>

Oświadczenie Uczestnika Projektu (42 pobrania) <p>

Umowa powierzenia przetwarzaia danych osobowych (38 pobrań) <p>

Umowa z nauczycielem (46 pobrań) <p>

Rezygnacja z projektu (45 pobrań) <p>

Prośba o przywrócenie do projektu (43 pobrania) <p>