Fryzjer

Nasza szkoła posiada wieloletnie tradycje w kształceniu fryzjerów. Zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli zawodów posiadających dyplomy mistrzowskie oraz posiada specjalistyczne pracownie wyposażonej w najnowsze urządzenia audio-wizualne i komputerowe oprogramowanie fryzjerskie. Naszym atutem jest wysoka zdawalność kwalifikacji zawodowej (najczęściej 100%).

Zajęcia praktyczne najczęściej odbywają się w prywatnych salonach fryzjerskich zrzeszonych w Cechu Rzemiosł, w których uczniowie są młodocianymi pracownikami (wiąże się to z otrzymywaniem stypendium i uznawaniem okresu nauki do przyszłego wyliczenia lat pracy przez ZUS). Uczniowie mogą także kształcić się w CKPiDZ.

Nauka zawodu dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej trwa 3 lata.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  • wykonywania zabiegów chemicznych włosów
  • wykonywania strzyżenia włosów
  • wykonywania stylizacji fryzur

Uczeń kończący szkołę może podjąć pracę lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując tytuł technika.