Klasy wielozawodowe

Jesteśmy największą i najstarszą szkołą w Rudzie Śląskiej kształcącą młodocianych pracowników. Uczniowie wybierają nas ze względu na tradycje i jakość kształcenia.

Nauka zawodu dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej trwa 3 lata. W przypadku klas wielozawodowych w szkole odbywają się zajęcia kształcenia ogólnego (j. polski, matematyka, biologia, chemia, wf, historia itd.), natomiast przedmioty teoretyczne zawodowe realizowane są na corocznych 4-tygodniowych kursach. Ze względu na duże zainteresowanie pracodawców i potrzeby lokalnego rynku pracy w Rudzie Śląskiej i pobliskich miejscowościach szczególnie polecamy zawody:

 • operator obrabiarek skrawających – w tym CNC (praktyka w CKPiDZ w Rudzie Śl.)
 • elektryk (praktyka w CKPiDZ w Rudzie Śl.)
 • krawiec (praktyka w CKPiDZ w Rudzie Śl.)
 • sprzedawca (praktyka w CKPiDZ w Rudzie Śl.)
 • ślusarz (praktyka w CKPiDZ w Rudzie Śl.)
 • mechanik monter maszyn i urządzeń (praktyka w CKPiDZ w Rudzie Śl.)
 • kucharz

Ponadto w klasie zawodowej możesz kształcić się w niemal każdym innym zawodzie:

 • betoniarz-zbrojarz
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • cieśla,
 • cukiernik,
 • dekarz,
 • drukarz,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • fotograf,
 • introligator,
 • kaletnik,
 • kominiarz,
 • kowal,
 • kuśnierz,
 • lakiernik,
 • mechanik motocyklowy
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter-elektronik,
 • murarz-tynkarz,
 • ogrodnik,
 • optyk-mechanik,
 • piekarz
 • pszczelarz,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • wędliniarz
 • zdun,
 • zegarmistrz,
 • złotnik-jubiler
 • i inne.

Zajęcia praktyczne odbywają się najczęściej w prywatnych zakładach rzemieślniczych. Uczeń indywidualnie szuka warsztatu, w którym będzie realizować zajęcia praktyczne (pracodawca musi mieć uprawnienia do kształcenia młodzieży). Najczęściej uczniowie są młodocianymi pracownikami i otrzymują stypendium. Część zawodów prowadzi także CKPiDZ (wyboru dokonuje uczeń).

Nasz kierownik szkolenia praktycznego pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych. Większość pracodawców jest zrzeszona w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Uczeń kończąc szkołę może podjąć pracę lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując tytuł technika.