Mechanik pojazdów samochodowych

Wspaniały i przyszłościowy zawód wymagający umiejętności mechanicznych – wszyscy mamy kontakt z pojazdami silnikowymi. Nasza szkoła „od zawsze” kształci uczniów w tym zawodzie współpracując z warsztatami mechaniki pojazdowej Rudy Śląskiej i miast ościennych. Uczeń może sam wybrać miejsce odbywania zajęć praktycznych. Większość wybiera prywatne warsztaty, w których uczą się będąc młodocianymi pracownikami, gdyż wiąże się to z otrzymywaniem stypendium. Zajęcia praktyczne uczeń może także odbywać w CKPiDZ – nie jest wtedy młodocianym pracownikiem.

Nauka zawodu dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej trwa 3 lata.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania pojazdów samochodowych
  • obsługi pojazdów samochodowych
  • naprawy pojazdów samochodowych

Uczeń kończąc szkołę może podjąć pracę lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując tytuł technika.