Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich

Oferowane przez szkołę kierunki nauczania dla absolwentów szkoły podstawowej:

ÓSMOKLASISTO - jeśli wybierzesz Technikum nr 1: 

  • możesz zdobyć atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód,
  • Twoja nauka będzie trwała 5 lat
  • gwarantujemy Ci praktykę zawodową w CKZ, w salonach TOYOTY oraz w innych współpracujących ze szkołą firmach,
  • przygotujemy Cię do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończenia szkoły z tytułem technika,
  • przygotujemy Cię również do egzaminu maturalnego, którego zdanie daje Ci szansę na kontynuację nauki na wyższych uczelniach,
  • stworzymy Ci warunki do rozwoju zainteresowań zawodowych i pasji, przez udział w zajęciach sportowych, pozalekcyjnych, szkoleniach, konkursach i olimpiadach.

Szkoła posiada prawie 100 letnią tradycję zawodowego kształcenia młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach zawodowych przez dyplomowanych nauczycieli. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury absolwenci mogą kontynuować naukę na dowolnej uczelni albo podjąć pracę zawodową.

Realizując kształcenie praktyczne szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami aglomeracji śląskiej – najlepszymi w Polsce salonami Toyoty, mistrzami Polski i świata we fryzjerstwie, renomowanymi zakładami przemysłowymi oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. W ramach kształcenia organizowane są liczne wycieczki przedmiotowe do fabryk, montowni, zakładów pracy w kraju i zagranicą.

Technikum nr 1 jest szkołą objętą patronatem Toyoty. Z pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę zawodu technik pojazdów samochodowych korzystają wszyscy uczniowie zawodów mechanicznych. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu nauczycieli zawodu mamy bardzo wysoką zdawalność kwalifikacji zawodowych.

Powrót do Strefy Kandydata >>>