Technik mechanik

Nasza szkoła ma wieloletnie tradycje w kształceniu mechaników. Posiada dobrze wyposażone pracownie zawodowe do technologii, konstrukcji maszyn, elektrotechniki. Kierunek ten obecnie jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Brakuje pracowników potrafiących obsługiwać obrabiarki skrawające i z tego powodu szkoła zdecydowała się, przy współpracy z zakładami pracy, na otwarcie klas w zawodzie technik mechanik o specjalności użytkowanie obrabiarek skrawających – CNC.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego mieszczącym się przy szkole. Uczniowie do dyspozycji mają bardzo nowoczesny warsztat mechaniczny z obrabiarkami numerycznymi 4 i 5 osiowymi (pionowe centra obróbcze), tokarki z osią C i napędzanymi narzędziami. CKZ dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem do nauki programowania obrabiarek: MTS CNC, SinuTrain Operate 4.7, CAD/CAM/Inventor, SolidWorks, H&M Works. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 8-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy, w których wykorzystuje się w produkcji obrabiarki skrawające sterowane numerycznie.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
  • obsługiwania maszyn i urządzeń
  • organizowania procesu produkcji

Po 5 latach nauki (absolwenci szkoły podstawowej) uczniowie mają cenny zawodów i zdając maturę mogą dalej się kształcić na uczelniach wyższych.