Technik pojazdów samochodowych

Jesteśmy szkołą, w której uczniowie objęci są patronatem TOYOTY. Dzięki temu zajęcia zawodowe prowadzone są w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Uczniowie z klasy toyotowskiej mają możliwość zdawania dodatkowego egzaminu TEAM21 – pierwszego z czterech wewnętrznych egzaminów Toyoty. Otrzymują także certyfikat ukończenia klasy patronackiej. Naszym atutem jest wysoka zdawalność kwalifikacji zawodowych (jedne z wyższych wyników w kraju).

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego mieszczącym się przy szkole. Uczniowie do dyspozycji mają nowoczesny warsztat samochodowy z samochodem osobowym do ćwiczeń (wiadomo jakiej marki). Klasa toyotowska część zajęć praktycznych realizuje w salonach Toyoty poznając od środka zalety dobrej organizacji firmy. Uczniowie w cyklu kształcenia odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową w salonach Toyoty rozmieszczonych na Śląsku lub zaprzyjaźnionych salonach i zakładach naprawy samochodów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Po 5 latach nauki (absolwenci szkoły podstawowej) uczniowie mają cenny zawodów i zdając maturę mogą dalej się kształcić na uczelniach wyższych.