Kalendarium roku szkolnego 2020/21 – zaktualizowane

Uwaga. W związku z sytuacją epidemiczną i decyzjami Ministerstwa Edukacji i Nauki odnoście ferii zimowych do kalendarium wprowadzono niezbędne zmiany.

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rok szkolny trwa od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r.
 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 1: 25 czerwca 2021 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie IV Technikum nr 1:
  30 kwietnia 2021 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 • I okres – od 1 września 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. w klasie IV Technikum nr 1,
  od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. w klasach I-III Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 1.
 • II okres – od 30 stycznia do 25 czerwca 2021 r., a w klasie IV Technikum nr 1 – od 23 grudnia 2020 do 30 kwietnia 2021 r.

Terminy przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych:

 • zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 grudnia 2020 r.,
 • ferie zimowe – od 4 do 17 stycznia 2021 r.,
 • wiosenna przerwa świąteczna – od 1 do 6 kwietnia 2021 r.
 • ferie letnie – od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2020 r. (Dzień Edukacji Narodowej)
 • 2 listopada 2020 r. (Technikum, BS),
 • 4-6. 05. 2021 r. (Technikum, BS),
 • 04. 06.2021 r. (Technikum i BS),
 • 22.06. 2021 r. (Technikum i BS)

Informacja dot. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
18 stycznia 2021 r., 19 stycznia 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

 

Terminy praktyk uczniów Technikum nr 1
(technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich)

 • 2aTg (tps, tuf): 10.05.21 – 21.05.21
 • 2bTp (tps, tuf): 31.05.21 – 11.06.21
 • 3aT (tps, tuf): 28.09.20 – 24.10.20

 

Terminy zewnętrznych egzaminów pisemnych (zgodnie z komunikatami Dyrektora CKE):

 Technikum nr 1: Egzamin maturalny sesja majowa egzaminy pisemne i ustne zgodnie z harmonogramem CKE.

Część ustna egzaminu maturalnego od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja)

język polski, języki obce nowożytne. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2021            

4             wtorek                                język polski – pp

5             środa                    matematyka – pp

6             czwartek             język angielski – pp

7             piątek                   język angielski – pr

11           wtorek                                matematyka – pr

13           czwartek             geografia – pr

14           piątek                   chemia – pr

17           poniedziałek     historia – pr

18           wtorek                                fizyka – pr

Terminy dodatkowe: 1-16 czerwca 2021
Termin ogłoszenia wyników matur: 5 lipca 2021
Terminy poprawkowe: 23-24 sierpnia 2021

 

 • Technikum nr 1 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
  Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja 1 – Zima 2020: 11-12 stycznia 2021 r.
Sesja 2 – Lato 2020: 21-22 czerwca 2021 r.
Część praktyczna zgodnie z harmonogramem CKE

 

                Termin kiermaszu podręczników używanych:

 • 7 -11 września 2020 r.

 

 

 

 1. Terminy informowania o przewidywanych ocenach i oceniania uczniów

 

 • do 4 grudnia 2020 r., pt. – poinformowanie uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych
  o przewidywanych ocenach z wszystkich przedmiotów oraz zachowania za I okres – klasa IV T,
 • 18 grudnia 2020 r., pt. – wystawienie ocen w klasie IV T,
 • do 22 grudnia 2020 r., wt. – poinformowanie uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach ndst i nkl z wszystkich przedmiotów oraz zachowania za I okres – klasy I-III T oraz BSI,
 • 28 stycznia 2021, czw. – wystawienie ocen w klasach I-III T oraz BSI;
 • do 29 marca 2021, śr. – poinformowanie uczniów klasy IV Technikum nr 1 oraz rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania;
 • 27 kwietnia 2021, wt. – wystawienie ocen w klasie IV Technikum nr 1,
 • do 31 maja 2021, pt. – Poinformowanie uczniów klas I-III Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach końcowych z wszystkich przedmiotów oraz zachowania,
 • 18 czerwca, pt. – wystawienie ocen w klasach I-III Technikum nr 1 oraz BSI nr 1
 1. Terminy konferencji klasyfikacyjnych
 • 21 grudnia 2020 r., pn. – konferencja klasyfikacyjna za I okres roku szkolnego 2020/21 dla klasy IV T,
 • 29 stycznia 2021, pt. – konferencja klasyfikacyjna za I okres roku szkolnego 2020/21 dla klas I-III Technikum oraz BSI;
 • 28 kwietnia 2021, śr. – konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/21 – klasy IV Technikum nr 1;
 • 21 czerwca 2021, pn. – konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/21 dla klas I-III Technikum oraz BSI; Terminy spotkań z rodzicami
   
7 września 2020 r. PN Spotkanie z rodzicami klas IV T (16.30) – sala 8;   

Spotkanie dyrektora z rodzicami klas I (16.45) – sala gimnastyczna;

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami (godz. 17.00);

Wybory do oddziałowych rad rodziców.

9 listopada PN Spotkania wychowawców z rodzicami (godz. 17.00). 
7 grudnia PN Spotkanie wychowawców klas IV Technikum nr 1 z rodzicami (godz. 17.00) – Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach z wszystkich przedmiotów i ocenie zachowania;   

Dzień otwarty – konsultacje wszystkich nauczycieli

i dyrekcji dla rodziców (17.00-18.00);

1 lutego PN Spotkania wychowawców klas I-III z rodzicami ws. wyników klasyfikacji (godz. 17.00).
29 marca PN Spotkanie wychowawców klas IV Technikum nr 1 z rodzicami (godz. 17.00) – Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz zachowania;   

Dzień otwarty – konsultacje wszystkich nauczycieli
i dyrekcji dla rodziców uczniów klas I-III (17.00 -18.00)

31 maja PN Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami (godz. 17.00) – Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych
o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz zachowania;   

Konsultacje wszystkich nauczycieli i dyrekcji dla rodziców zgodnie z potrzebami.