Kalendarium roku szkolnego 2022/23 – zaktualizowane

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

● Rok szkolny trwa od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r.

● Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022r.

● Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-IV Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 1: 23 czerwca 2023 r.

● Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie IVaTg: 28 kwietnia 2023 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

● I okres – od 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. w klasach I-IV Technikum nr 1 oraz w klasach I – III Branżowej Szkole I Stopnia nr 1.

● II okres – od 2 stycznia 2023  r. do 23 czerwca 2023 r., a w klasie IVaTg – od 02 stycznia 2023 r do 28 kwietnia 2023 r.

Terminy przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych:

● zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r., ● ferie zimowe – od 16 do 26 stycznia 2023 r.,

● wiosenna przerwa świąteczna – od 6 do 11 kwietnia 2023 r.

● ferie letnie – od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ∙

● 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych;

● 11 listopada 2022 r. (piątek) – Święto Niepodległości;

●  6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli;

●  8 czerwca 2023 (czwartek) – Boże Ciało;

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

● 31 października 2022 r. (Technikum, BS),

● 10 stycznia 2023r. (Technikum)

● 2 maja 2023 r. (Technikum i BS),

● 4, 5, 8 maja2023 r.  (Technikum),

● 2, 5, 6 czerwca 2023r.  (Technikum i BS)

● 9 czerwca 2023r. (Technikum i BS)

Razem = Technikum – 10 dni, BSI – 6 dni

Terminy praktyk uczniów Technikum nr 1

(technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich)

• 2aT (tps, tuf): 6- 18.03.2023

• 2bT (tm, tuf): 17 – 28. 04.2023

• 4aT (tps, tuf): 26.09. – 7.10.2022r.

• 4bT (tps, tuf): 13.02. – 10.03.2023r.

Terminy zewnętrznych egzaminów pisemnych (zgodnie z komunikatami Dyrektora CKE):

● Technikum nr 1: Egzamin maturalny sesja majowa egzaminy pisemne zgodnie z  harmonogramem CKE.

Część pisemna egzaminu maturalnego Sesja maj 2023

4 czwartek język polski – pp

5 piątek angielski – pp 

8  poniedziałek matematyka – pp 

9 wtorek język angielski – pr 

12 piątek matematyka – pr

15 poniedziałek chemia – pr

16 wtorek geografia – pr 

19 piątek fizyka – pr

Terminy dodatkowe: 1-19 czerwca 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników matur: 7 lipca 2023 r.

Terminy poprawkowe: 22 sierpnia 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników matur poprawkowych: 8 września 2023 r.

● Technikum nr 1 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Egzamin zawodowy:

Sesja 1 – Zima 2023: 9 -10 stycznia 2023 r.

Sesja 2 – Lato 2023: 2, 5, 6 czerwca 2023 r.

Część praktyczna zgodnie z harmonogramem CKE

Termin kiermaszu podręczników używanych:

● 5 – 16.09.2022 r.

Terminy informowania o przewidywanych ocenach i oceniania uczniów

● do 2 grudnia 2022 r., – poinformowanie uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych                           o przewidywanych ocenach z wszystkich przedmiotów oraz zachowania za I okres – klasa IV aTg Technikum nr 1 oraz klasy I-IV T i I – III BSI,

● 16 grudnia 2022 r., – wystawienie ocen w klasie IVaTg Technikum nr 1 oraz w klasach I-IV T                      oraz I – III BSI,  

● do 19 grudnia 2022 r., – poinformowanie uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o  przewidywanych ocenach ndst i nkl z wszystkich przedmiotów oraz zachowania za I okres –  klasy I-IV T Technikum nr 1 oraz klasy I – III BSI,

● do 24 marca 2023r. , – poinformowanie uczniów klasy IVaTg Technikum nr 1 oraz  rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach końcowych ze wszystkich  przedmiotów oraz zachowania; 

● 24 kwietnia 2023 r., – wystawienie ocen w klasie IVaTg Technikum nr 1,

● do 26 maja 2023 – Poinformowanie uczniów klas I-IV Technikum nr 1 oraz I – III Branżowej Szkoły I  Stopnia nr 1 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach końcowych z wszystkich przedmiotów oraz zachowania,

● 16 czerwca 2023 – wystawienie ocen w klasach I-IV Technikum nr 1 oraz BSI nr 1

Terminy konferencji klasyfikacyjnych

● 19 grudnia 2022 r. – konferencja klasyfikacyjna za I okres roku szkolnego 2022/23  dla    klasy  I – IV T oraz dla klas I-III Technikum oraz BSI;

● 24 kwietnia 2023 r.  – konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/23  – klasy IV  Technikum nr 1; 

● 19 czerwca 2023, pn. – konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/23  dla klas I-III Technikum oraz BSI;