Rada rodziców 2020/21

Pobierz regulamin Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców: 86 1050 1331 1000 0022 4237 2510

Prezydium Rady Rodziców wybrane podczas zebrania Rady Rodziców 30. 09. 20 r.

Alicja Udała
przewodniczący, klasa IIaTg
Jolanta Kukla
zastępca przew., klasa I dB
Barbara Łuniewska
sekretarz, klasa IVaT

Członkowie Rady Rodziców - Przedstawiciele Rad Oddziałowych

Żaneta Staskow
klasa IaT
Iwona Grochulska
klasa IbT
Alicja Udała
klasa IIaTg
Wioletta Magiera
klasa II bTp
Agnieszka Said
klasa IIIaT
Barbara Łuniewska
klasa IVaT
Aleksandra Jarosik
klasa IaB
Katarzyna Kocjan
klasa IIbBg
Elżbieta Szweblik
klasa I cB
Jolanta Kukla
klasa I dB
Monika Maciągowska
klasa I eB
Beata Minta
klasa IIaBg
Grażyna Bałdys
klasa IIbBg
Katarzyna Jankowska
klasa IIcBg
Agnieszka Kowolik
klasa IIdBp
Joanna Holeczek
klasa IIeBp
Anita Pakulska
klasa IIfBp
Piotr Stachowicz
klasa IIgBp
Ireneusz Stylec
klasa IIIaB
Katarzyna Joniec
klasa IIIbB
Krystyna Walenciak
klasa IIIcB