Wywiadówki 2020/21

Wywiadówki w roku szkolnym 2020/2021

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną terminy oraz forma spotkań może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły.

7 i 8 września 2020 r. PN/WT KLASY 1aT, 1bT, 1aB, 1bB, 1cB, 1dB, 1eB , 3bB, 3cB, 4aT- 7 września 2020 r. (poniedziałek), godz. 17.00  

KLASY POZOSTAŁE – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 17.00

Wybory do oddziałowych rad rodziców.

16 listopada PN Spotkania online wychowawców z rodzicami (godz. 17.00). 
7 grudnia PN Spotkanie wychowawców klas IV Technikum nr 1 z rodzicami (godz. 17.00) – Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach z wszystkich przedmiotów i ocenie zachowania;  

Dzień otwarty – konsultacje wszystkich nauczycieli i dyrekcji dla rodziców (17.00-18.00);

1 lutego PN Spotkania wychowawców klas I-III ONLINE z rodzicami ws. wyników klasyfikacji (godz. 17.00).
29 marca PN Spotkanie wychowawców klas IV Technikum nr 1 z rodzicami (godz. 17.00) – Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz zachowania;  

Dzień otwarty – konsultacje wszystkich nauczycieli
i dyrekcji dla rodziców uczniów klas I-III (17.00 -18.00)

31 maja PN Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami (godz. 17.00) – Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych
o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz zachowania;Konsultacje wszystkich nauczycieli i dyrekcji dla rodziców zgodnie z potrzebami.