Rozmowy kwalifikacyjne ERASMUS+

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji w programie ERASMUS+ „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” są zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach 7-9 października (dla klasy 3aT w terminie późniejszym), wg. harmonogramu:

poniedziałek od godz. 11.30 (2aB, 2bB)
wtorek od godz. 9.00 (2aT, 2cB, 3acB)
środa od godz. 9.00 (3bB, 4aT)

Każdy uczeń otrzyma dodatkową informację przez dziennik lekcyjny w ww. sprawie.

ZAPRASZAMY!