Komunikat ws. kształcenia w CKZ

Na prośbę Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przekazujemy komunikat przypominający o wymaganiach wobec uczniów biorących udział w kształceniu w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-learningowej MOODLE, prowadzonego przez nauczycieli CKZ. Prosimy o zapoznanie się z nim i stosowanie do zasad ustalonych w okresie nauczania zdalnego.

Przypominamy także, że wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać zgodnie z instrukcją na stronie: https://ckz-ruda.pl/moodle/

KOMUNIKAT DYREKTORA CKZ
Informuję, że nauczyciele CKZ w Rudzie Śląskiej stawiają uczniom biorącym udział w kształceniu w formie zdalnej następujące wymagania:

  1. uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej poprzez zalogowanie się
    na własne indywidualne koto użytkownika w platformie e-learningowej Moodle w dniach i godzinach odbywania praktycznej nauki zawodu zgodnie z wyznaczonym planem zajęć;
  2. bieżący kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia w dniach i godzinach odbywania praktycznej nauki za pomocą czatu tekstowego dostępnego na platformie e-learningowej Moodle oraz poczty elektronicznej;
  3. samokształcenie na podstawie udostępnianych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, materiałów w postaci opracowań, prezentacji, artykułów, wybranych fragmentów podręczników, czasopism lub książek, wybranych stron internetowych, zdjęć oraz filmów;
  4. uczestnictwo w wideokonferencjach organizowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dniach i godzinach odbywania praktycznej nauki zawodu za pomocą aplikacji Microsoft Teams;
  5. wykonywanie różnego rodzaju zadań zleconych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
    w czasie odbywania praktycznej nauki przy pomocy nauczyciela oraz udostępnionych materiałów, a następnie przesyłanie ich rozwiązań za pomocą platformy e-learningowej Moodle lub poczty elektronicznej;
  6. Rozwiązywanie różnego typu testów sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności.