Ruszają zajęcia wspomagające

Na podstawie złożonych przez rodziców i uczniów pełnoletnich deklaracji opracowaliśmy plan zajęć wspomagających. Brak zajęć w danej klasie oznacza, że nie udało się zebrać wymaganej liczby chętnych (min. 10 uczniów). Prosimy o obecność na zadeklarowanych zajęciach. Informacja na temat terminów zajęć wyświetli się uczniom w dzienniku elektronicznym (plan lekcji) oraz jest dostępna tutaj: