Komunikat Dyrektora ZS1 ws. nauki zdalnej w wybranych oddziałach w okresie 3 – 8.11

W związku z powzięciem stosownej informacji od PSSE w Rudzie Śląskiej o zakażeniu wśród uczniów/pracowników Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej stosownie do §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1166) zawiesza stacjonarne w następujących oddziałach: 1aB, 1bB, 1cB, 1aT, 1bT, 2aT, 2bT, 3gB, 3bT (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 oraz Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej) i zarządza prowadzenie ich w formie zdalnej w okresie 03. 11. 2021 r. do 08. 11. 2021 r.

Zajęcia zdalne realizowane są poprzez komunikator Google Meet, linki do lekcji >>>

wp.zsp1.eu/2021/11/02/linki-nauka-zdalna/

Informacje na temat narządzi do nauki zdalnej:

wp.zsp1.eu/nauczanie-zdalne-informacje/

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i jest realizacją obowiązku nauki!

Zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych informuję, że szkoła zgłasza do kwarantanny wszystkie osoby mające bliski kontakt z osobami zarażonymi. Wszyscy niezaszczepieni uczniowie podlegają obowiązkowej kwarantannie w okresie:

1aB do 8. 11.

1bB do 8.11.

1cB do 7. 11.

1aT do 6. 11.

1bT do 6 .11.
3gB do 5.11

2aT do 6. 11.
2bT do 7. 11.

3bT do 8.11

Pozostawanie w kwarantannie oznacza zakaz opuszczania domu i obowiązek ograniczenia kontaktów do minimum.

Obowiązek kwarantanny nie obowiązuje: uczniów i pracowników zaszczepionych oraz członków ich rodzin bez względu na to czy są zaszczepieni czy nie. Osoby te mogą chodzić do pracy, uczniowie zaszczepieni chodzą na zajęcia praktyczne wg planu.

Każda z powyższych osób powinna zgłaszać się natychmiast do lekarza w przypadku wystąpienia objawów mogących sugerować zakażenie wirusem COVID-19.