Komunikat dyrekcji dla rodziców/opiekunów prawnych

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją, w której każdorazowo szkoła otrzymując informacje z Sanepidu o zakażeniu pracownika lub ucznia wirusem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej jest zobowiązany przez służby sanitarne wprowadzić dane wszystkich osób mających kontakt z osobą zarażoną do systemu SEPIS. Na tej podstawie służby sanitarne określają grupę osób zaszczepionych (zwolnionych z kwarantanny) i niezaszczepionych (kierowanych na kwarantannę).


Pozostawanie w kwarantannie oznacza zakaz opuszczania domu i obowiązek ograniczenia kontaktów do minimum. Obowiązek kwarantanny nie obowiązuje: uczniów i pracowników zaszczepionych oraz członków ich rodzin bez względu na to czy są zaszczepieni czy nie. Osoby te mogą chodzić do pracy, uczniowie zaszczepieni chodzą na zajęcia praktyczne wg planu. Należy wdrożyć obserwację swojego stanu zdrowia. Każda z powyższych osób powinna zgłaszać się natychmiast do lekarza w przypadku wystąpienia objawów mogących sugerować zakażenie wirusem COVID-19.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazywanie do wglądu do pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy certyfikatów uczniów potwierdzających pełne zaszczepienie na COVID-19. Ułatwi nam to szybszą obsługę zgłoszeń w przyszłości. Podkreślam, że nie ma takiego obowiązku, to tylko prośba o skuteczniejszą współpracę z Państwem.

Ponadto zgodnie z prośbą Kuratorium Oświaty i Sanepidu przypominam, że uczniowie powyżej 12 roku życia nadal mogą korzystać ze szczepień: http://wp.zsp1.eu/2021/08/30/szczepienia-dla-uczniow-informacje-ministerstwa-edukacji-i-nauki/

Jednocześnie na chwilę obecną stosownie do §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1166) w powyższej sytuacji zawieszane będą zajęcia stacjonarne w wybranych oddziałach.

Zajęcia zdalne realizowane są poprzez komunikator Google Meet, linki do lekcji:

wp.zsp1.eu/2021/11/02/linki-nauka-zdalna/

Informacje na temat narządzi do nauki zdalnej:

wp.zsp1.eu/nauczanie-zdalne-informacje/

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych, jeśli takie są zorganizowane dla uczniów, jest obowiązkowe i jest realizacją obowiązku nauki!

Apeluję także do Rodziców/opiekunów o zadbanie o swój dostęp do dziennika elektronicznego (nie na koncie dziecka). Wychowawcy pomogą Państwu w przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie. Instrukcja w tej sprawie znajduje się tutaj: http://wp.zsp1.eu/2020/10/08/mobilny-dostep-do-dziennika/

Z poważaniem

Paweł Ciepliński – Dyrektor ZS1